ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Галерия – Сценичен костюм